Just another WordPress.com site

Archive for พฤศจิกายน, 2010

การตลาด Digital Marketing (ตอนที่ 3)

เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตลาดดิจิตอล ตัวอย่างเช่น

Website
เป็นช่องทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมาร่วม 10 ปีที่ผ่านมา นับว่ามีการเติบโตอย่างมาก ด้วยศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้รวดเร็วและปริมาณสูง ทำให้ปัจจุบันเว็บไซต์ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการเติบโตสูงที่สุดในสื่อต่างๆ แต่ก็มีเว็บไซต์ไม่น้อยที่เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากขาดองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น ขาดการดูแลปรับปรุงข้อมูล พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ดังนั้นเว็บไซต์ที่ให้ประสิทธิภาพทางด้านการตลาดก็ต้องมีการวางแผนและบริหารไม่ต่างจากเครื่องทางการตลาดทั่วๆไปเช่นกัน

Email Marketing
ปัจจุบัน จะเรียกว่าเกือบ 80 % ที่คนหันมาใช้จดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกกันว่า”อีเมล์” (email) เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน ทำให้มีผู้ให้บริการทางด้านอีเมล์เกิดขึ้นจำนวนมาก และก็มีผู้ใช้จำนวนที่มากขึ้นเช่นกัน นักการตลาดจึงมองเห็นถึงความสำคัญตรงสื่อนี้ จึงได้มีการวางรูปแบบของการตลาดผ่านระบบ email ขึ้นมา โดยเป็นการส่งข้อมูล สินค้า บริการ หรือโปรโมชั้นต่างๆผ่านระบบ email เพื่อ เรียกกันว่าส่งข้อมูลให้กันถึงมือทีเดียว แต่ก็มี email จำนวนไม่น้อย ที่ถูกมองว่าเป็นจดหมายขยะ หรือที่เราเรียกกันว่า Spam เนื่องจากเข้าไประบบกวนระบบ email ซึ่งทำให้เกิดความรำคาญ และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ในแง่ลบของธุรกิจอย่างมากมาย ดังนั้นการใช้ email marketing จึงควรมีการวางแผนรูปแบบสมาชิก หรือเชิญชวนอย่างเหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองแผนการตลาดอีกด้วย

Social Network
นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยมีผู้ให้บริการเริ่มจากเว็บบอร์ดทั่วไป จนขยายเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ และด้วยระบบ web 2.0 ทำให้มีผู้ที่สร้าง blog webpage จำนวนมาก ซึ่งผู้ให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น hi5 Facebook Twitter ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยใช้อำนาจในการเชื่อมโยงกลุ่มสังคมต่างๆ เข้าหากันและขยายกลุ่มไปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันจึงมีผู้นิยมใช้เว็บ web 2.0 เพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดในแบบต่างๆ

Electronic Content
การส่งข้อมูลต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูล เช่น email marketing, electronic brochure, e-newletter หรือ SMS เพื่อใช้เป็นช่องการในการประชาสัมพันธ์สื่อสารกับลูกค้าปัจจุบันเพื่อรักษาฐานลูกค้า หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้กับกลุ่มผู้บริโภค

Game
เกมออนไลน์ เกมคอนโซล หรือว่าเกมคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดอีกอย่างหนึ่งได้ โดยเราจะเห็นประสิทธิภาพอย่างเกมออนไลน์ Ragnarok, Warcraft, Audition ได้มีการทำการตลาดไปยังกลุ่มผู้เล่น และมีโฆษณาต่างๆปรากฏบนเกม โดยผู้เข้าเล่นเกมมากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกมีโอกาสเห็นโฆษณาของคุณ

Internet Broadcast
ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เนื่องจากการใช้สื่อประภาพนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อ internet ตัวอย่างเช่น youtube ของ google ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเป็น internet broadcast และถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิ์ภาพอย่างมากในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่าน Clip Video หรือมัลติมีเดียต่างๆ โดยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งช่องทางของสื่อในรูปแบบเดิมที่มีการแข่งขันสูงและต้นทุนที่สูงจนเกินความจำเป็น

ทั้งนี้การเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับแผนงานธุรกิจที่ได้วางไว้นั่นเอง

Tag : ออกแบบเว็บไซต์รับทำเว็บไซต์จัดทำเว็บไซต์

บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

 

Advertisements

Tag Cloud