Just another WordPress.com site

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากติดอันดับ และถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร ในเรื่องของการใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร และการใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเติบโตสูงมากกว่า 20% ต่อปี

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงผลสำรวจอินเทอร์เน็ตปี 2550 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นิยมกิจกรรมออนไลน์สุดฮิต ในยุคนี้ ทั้งการสนทนาออนไลน์ การเล่นเกม การอ่านหรือเขียนบล็อก และเว็บบอร์ดมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ขณะที่สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ยังอยู่ในระดับอายุตั้ง แต่ 20-25 ปี เฉลี่ย 19.9% รองลงมา คือระดับอายุ 26-30 ปี เฉลี่ย 18.5% และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี เฉลี่ย 16.5% อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 28,582 คน ซึ่งกลุ่มอายุที่เข้ามาตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในระดับอายุตั้ง แต่ 20-30 ปี ทำให้กิจกรรมที่ทำบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดของคนกลุ่มนี้ อันดับ 1 ยังเป็นการสืบค้นข้อมูล เฉลี่ย 22.9% รองลงมาเป็นอีเมล์ 20.5%

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคข่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นสื่อทางเลือกใหม่เพิ่มมากขึ้น จากผลการสำรวจ พบว่า ผู้ที่ตอบว่าติดตามข่าวออนไลน์มีมากถึงร้อยละ 88.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามข่าวออนไลน์ควบคู่กับสื่อกระแสหลักเช่น หนังสือพิมพ์รายวัน โดยรูปแบบของการติดตามข่าว
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด รองลงมาคือการอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเภทของข่าวออนไลน์ที่ได้รับความสนใจติดตามมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง รองลงมา คือข่าวสังคมและเหตุการณ์ทั่วไป

ที่มา : รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552 จาก เนคเทค

ทั้งนี้ ถ้านับประโยชน์ของเว็บไซต์นั้นมีมากมาย แต่จะถูกนำมาใช้กันอย่างเหมาะสมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ และวางแผน โดยอาจจะต้องระดมสมองของหลากหลายความคิดมาเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ กำหนดเส้นทาง และประโยชน์ที่คาดหวัง

ซึ่งเราพอที่จะสรุปประโยชน์ของเว็บไซต์ที่ช่วยทางการตลาดได้ ดังนี้

 • ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้เยี่ยมชม
 • ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ
 • ใช้สร้างเครื่องมือทางการตลาด วิเคราะห์ ส่งเสริมการขาย
 • เปิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่กำลังเติบโต
 • ลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับการโฆษณาด้วยวิธีการดั่งเดิม

ดังนั้น ถ้าบริษัท/ห้างร้าน หรือธุรกิจที่ต้องการจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

 • ใครคือผู้ใช้เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ต้องการนำเสนออะไรแก่ผู้เยี่ยมชม
 • ความชัดเจนของข้อมูล และเนื้อหา
 • ข้อมูลที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
 • อัตราการเติบโตที่คาดหวัง
 • การทำอันดับเว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก

ถ้าท่านต้องการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ และปรับแก้ไขเพิ่มเติม การวางแผนโดยผู้เชี่ยวชาญถือเป็นสิ่งสำคัญ

Tag : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, จัดทำเว็บไซต์ บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: