Just another WordPress.com site

Archive for สิงหาคม, 2010

การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) (ตอนที่2)

อาจจะพูดได้ว่าในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือได้ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน อัตราการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับอินเตอร์เน็ตสูงมากขึ้นทุกปี บวกกับอินเตอร์เน็ทที่มีความเร็วสูงขึ้นมาก ทำให้อัตราการ ใช้อินเตอร์เน็ทยิ่งเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับ โดยผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรม online ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Chat หรือ Social media เช่น FaceBook Hi5 Blog หรือ Twitter เป็นต้น

ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้คือตลาดใหม่ที่มีอยู่อย่างมหาศาลซึ่งเราต้องมีกลยุทธในการเข้าถึงกลุ่มผ็ใช้เหล่านี้ได้ อย่าง ตรงจุดและเหมาะสมมากที่สุดซึ่งผลที่ได้รับก็จะทำให้เราสามารถเปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อช่องทางธุรกิจ ได้อย่างที่ คิดไม่ถึงเลยทีเดียว ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดดิจิตอล ก็คือการพัฒนาเครื่องมือ เลือกใช้เครื่องมือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทาง อินเตอร์เน็ท Social media หรือสังคมออนไลน์แบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

ในตอนหน้าเราจะมีดูเครื่องมือต่างๆที่เราจะนำไปใช้ในการสร้างการตลาดทางดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำเว็บไซต์ การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์ Social media

Tag : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, จัดทำเว็บไซต์

บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

Advertisements

การพัฒนาธุรกิจด้วย Digital Marketing (ตอนที่ 1)

ในปัจจุบันมีห้างร้าน บริษัท และธุรกิจกิจการ กำเนิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งเมื่อประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้ว ทำให้การแข่งขันมีอัตราที่สูงขึ้นมากขึ้น ซึ่งมีเพียงกลุ่มร้านค้า บริษัทบางกลุ่มเท่านั้น ที่ยังคงครองตลาดได้ และสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการกลยุทธต่างๆ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาธุรกิจ ซึ่งควรจะสอดคล้องกับลักษณะของบริษัทและสภาวะธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ด้วย

การวางแผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มอัตราการขาย และช่องทางการตลาด เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า และผลกำไรให้กับบริษัทได้ โดยการเลือกแผนการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งในอดีตการตลาดมักจะผูกติดกับการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นที่ปริมาณและความถี่ของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลทำให้ต้องมีการใช้งบประมาณที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกว่าจะได้รับผลตอบรับจากผู้ซื้อ ก็อาจจะใช้เวลานานกว่าจะคืนทุนที่ทำการลงประชาสัมพันธ์ไป แต่ในปัจจุบันมีวิธีการใหม่ๆ มาเพื่อตอบสนองทางการตลาดที่เหมาะสม และลงทุนต่ำ เหมาะกับธุรกิจที่เริ่มต้น หรือธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการนั้นคือ การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
ในตอนหน้าเราจะมาทราบถึงความหมายของการตลาดดิจิตอลกันต่อ

Tag : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, จัดทำเว็บไซต์ 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

E-Commerce กับธุรกิจ SME

ธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีข้อจำกัดในเรื่องของต้นทุน เพราะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก อีกทั้งคู่แข่งในกลุ่มตลาดเดียวกัน ยังมีจำนวนที่มากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อที่เหมาะสมและมีระบบการซื้อขายที่สะดวก จะช่วยเพิ่มโอกาสและลดต้นทุนลงได้เป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันการซื้อสื่อจำนวนมากกับการลงทุนด้านโฆษณา กลับไม่ได้ผลมากอย่างที่เคยผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคได้มองถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับมากขึ้น ทำให้การโฆษณาด้วยสื่ออย่างเดียวนั้น อาจจะเป็นการลงทุนที่ทำให้เกิดต้นทุนก้อนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นบริษัท ดังนั้นการทำร้านค้าออนไลน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธุรกิจ SME สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนเองได้ดี อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนเกี่ยวกับการจ้างพนักงานขาย เพราะมีหน้าร้านบนเว็บไซต์ไม่ต้องมีพนักงานขาย ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหน้าร้านได้เลย โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าครั้งละหลายๆ คนพร้อมกันจากทั่วโลก อีกทั้งหน้าร้านบนเว็บไซต์ยังสามารถเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงได้อีกด้วย ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น การแจกเอกสารสิ่งพิมพ์ การโทรศัพท์เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ การเดินทางเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ เพราะ e-commerce จะมีระบบการซื้อขายแบบออนไลน์ ทำให้ผู้ซื้อค้นหาข้อมูลของสินค้า และซื้อสินค้าผ่านระบบได้เลย ช่วยลดต้นทุนเกี่ยวกับสถานที่ตั้งร้าน ผู้ขายไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาแพงจากการเช่าหน้าร้านในทำเลที่ดีๆ เพียงแค่เสียค่าจดทะเบียน และค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทที่ให้บริการจะคิดค่าบริการเป็นรายปี

และอีกเหตุผลหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือในปัจจุบันมียอดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ดังนั้นการลงทุนทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จึงให้ประโยชน์ที่มากกว่าการใช้สื่ออื่นๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Tag : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, จัดทำเว็บไซต์ 

บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

ประโยชน์ของเว็บไซต์กับการทำธุรกิจ

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากติดอันดับ และถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร ในเรื่องของการใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร และการใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นเครื่องมือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เนื่องจากอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเติบโตสูงมากกว่า 20% ต่อปี

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงผลสำรวจอินเทอร์เน็ตปี 2550 พบว่า เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ยังเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่นิยมกิจกรรมออนไลน์สุดฮิต ในยุคนี้ ทั้งการสนทนาออนไลน์ การเล่นเกม การอ่านหรือเขียนบล็อก และเว็บบอร์ดมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ขณะที่สัดส่วนของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด ยังอยู่ในระดับอายุตั้ง แต่ 20-25 ปี เฉลี่ย 19.9% รองลงมา คือระดับอายุ 26-30 ปี เฉลี่ย 18.5% และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี เฉลี่ย 16.5% อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจครั้งนี้ เป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 28,582 คน ซึ่งกลุ่มอายุที่เข้ามาตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในระดับอายุตั้ง แต่ 20-30 ปี ทำให้กิจกรรมที่ทำบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุดของคนกลุ่มนี้ อันดับ 1 ยังเป็นการสืบค้นข้อมูล เฉลี่ย 22.9% รองลงมาเป็นอีเมล์ 20.5%

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคข่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นสื่อทางเลือกใหม่เพิ่มมากขึ้น จากผลการสำรวจ พบว่า ผู้ที่ตอบว่าติดตามข่าวออนไลน์มีมากถึงร้อยละ 88.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามข่าวออนไลน์ควบคู่กับสื่อกระแสหลักเช่น หนังสือพิมพ์รายวัน โดยรูปแบบของการติดตามข่าว
ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด รองลงมาคือการอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเภทของข่าวออนไลน์ที่ได้รับความสนใจติดตามมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง รองลงมา คือข่าวสังคมและเหตุการณ์ทั่วไป

ที่มา : รายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2552 จาก เนคเทค

ทั้งนี้ ถ้านับประโยชน์ของเว็บไซต์นั้นมีมากมาย แต่จะถูกนำมาใช้กันอย่างเหมาะสมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ และวางแผน โดยอาจจะต้องระดมสมองของหลากหลายความคิดมาเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ กำหนดเส้นทาง และประโยชน์ที่คาดหวัง

ซึ่งเราพอที่จะสรุปประโยชน์ของเว็บไซต์ที่ช่วยทางการตลาดได้ ดังนี้

 • ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้เยี่ยมชม
 • ใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ
 • ใช้สร้างเครื่องมือทางการตลาด วิเคราะห์ ส่งเสริมการขาย
 • เปิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ที่กำลังเติบโต
 • ลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับการโฆษณาด้วยวิธีการดั่งเดิม

ดังนั้น ถ้าบริษัท/ห้างร้าน หรือธุรกิจที่ต้องการจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

 • ใครคือผู้ใช้เว็บไซต์
 • เว็บไซต์ต้องการนำเสนออะไรแก่ผู้เยี่ยมชม
 • ความชัดเจนของข้อมูล และเนื้อหา
 • ข้อมูลที่มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์
 • อัตราการเติบโตที่คาดหวัง
 • การทำอันดับเว็บไซต์ โฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก

ถ้าท่านต้องการเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบเว็บไซต์ และปรับแก้ไขเพิ่มเติม การวางแผนโดยผู้เชี่ยวชาญถือเป็นสิ่งสำคัญ

Tag : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, จัดทำเว็บไซต์ บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์

บริษัท เจนเนติกพลัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด เช่น การจัดทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ (อีคอมเมิร์ซ) การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การพัฒนาสื่อทางคอมพิวเตอร์ (CAI) รวมไปถึงการให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนพัฒนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาดให้กับองค์กรต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ทั้งนี้เรามุ่งเน้นไปที่ประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าของเราจะได้รับ โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไปสนับสนุนการทำงานของบริษัทลูกค้าของเราอย่างเต็มความสามารถ และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Tag : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, จัดทำเว็บไซต์

บล็อกที่เกี่ยวข้อง : http://www.oknation.net/blog/genetic-plus

Tag Cloud